På historisk mark

Ursprungligen var det ett soldattorp från 1743, under 1900-talet byggdes
det till och en tid fungerade det som hushållsskola. Idag ett härligt hem för
familjen Arneng där Emmelie och Johan har plats att bedriva travhästuppfödning.

I Leva & Bo 6/2018 hade Anna och jag med ett reportage från familjens hem
som idag är ljust och modernt men med de gamla detaljerna bevarade.
Se mer på Emmelies Instagram @granbytorpskan

Tack för att vi fick komma till er!

Inga kommentarer: